Bloggen

Nya ramavtal

Kommunerna Lund, Eslöv och Svedala har tecknat ramavtal med IU Inrednings- & Upphandlingsrådgivning AB. Vi är en oberoende part som hjälper våra kunder med att objektivt jämföra alla leverantörer ur olika perspektiv; miljö, säkerhet och ekonomi. På det sättet får ni en hållbar inredning till bästa möjliga pris.

Ett av våra senaste uppdrag

Uppdraget innebar Inrednings- och upphandlingsrådgivning vid möbelinköp till en nybyggd skola för 670 elever, en förskola för 100 barn och personalens lokaler. Lokalerna skulle stå klara för inflyttning till höstterminen och tiden var en stor utmaning för rektorer, administrativ chef och upphandlare. Förnyad konkurrensutsättning utfördes enligt befintligt ramavtal. Inredningsförslag fanns från inredningsarkitekt, dock ville skolorna byta ut och lägga till en hel del produkter.

Vi såg till så att all inredning var på plats inför skolstart

I uppstartsmöte med beställarens ansvariga skapade vi en tidplan där följande arbetsuppgifter ingick:
– Arbetsmöten
– Projektering av ny och återbrukad inredning i AutoCAD
– Vi ansvarade för att kalkylen höll sig inom budget för lös inredning
– Vi skapade inredningsspecifikationer i enlighet med kommunens befintliga möbelavtal.

När kommunen fick in avropssvar från leverantörerna hjälpte vi upphandlaren att svara på frågor och med utvärdering av inkomna anbud.

Vi skapade beslutsförslag och argument till vilka avtalsleverantörer som skulle få uppdraget.

Till sist skapade vi en tidplan för beställningar och leveranser i samråd med beställare och leverantörer.
Vi granskade ordererkännanden, leveransadresser, kontaktpersoner, produkter och priser.

Referens

“IU AB har genomfört inredningsuppdrag som innebar – Inrednings och upphandlingsrådgivning vid möbelinköp. Främst till ny skola, samt förskola. Uppdraget innebar även kontroll av att arkitektens inredningsspecifikation stämde med kommunens ramavtal för möbler. Samt kontroll av att föreskriven inredning är inom ramen för den budget som angetts för lös inredning. 

Christina är mycket väl insatt i kommunens möbelavtal samt har stor kännedom om olika möbler, kvalitet och inredningsförslag. Hon har varit rådgivande och tagit fram olika förslag på lösningar och varit klippan i att besvara de olika leverantörernas förslag på alternativa möbler till det vi efterfrågat i upphandlingen. Christina har stor kunskap gällande möbler och möbelkvaliteter och vad som kan anses vara likvärdiga krav på efterfrågade möbler, detta  är ovärderligt i upphandling av möbler.”

-Beställare i kommunen

Vi önskar er en riktigt skön sommar & semester!

Christina, Inrednings- & Upphandlingsrådgivare

Våra senaste inlägg

Återbruk av 200 stolar

När en kommun byggde en ny skola för 1800 elever fick vi uppdraget att inreda! Ett gymnasium och en högstadieskola skulle flytta in i de

LÄS MER»

Tiden går fort…

Det känns så härligt att vår tjänst uppskattas mer och mer. I år har vi arbetat med två stora skolprojekt och hjälpt ett vårdboende med

LÄS MER»