För alla verksamheter


Tillsammans bildar vi det perfekta teamet! Ni som expert på er verksamhet och vi som hjälper er med upphandling av möbler, inredning, kvalitets- och miljökrav. Upphandlingen/avropet blir kostnadseffektivare och ni kommer att vara säkra och trygga med att det som ni upphandlar uppfyller säkerhets- och hållbarhetskrav enligt gällande svenska och europesiska standarder.


Möbler och övrig inredning till skolor, förskolor, kontor eller äldreboenden. I ett första möte går vi genom det ni har behov av samt upprättar en tidplan.

Stämmer den budget ni har överrens med ert behov av inredning? Vi tar fram en kalkyl och tillsammans går vi genom kostnaderna.

Vi hjälper er att upphandla enligt LOU med allt från avrop inom befintliga ramavtal till ramavtalsupphandlingar. 


I mötet följer vi upp så att all inredning är på plats enligt era önskemål.

Ni får detaljerade inredningsförslag som ni kan presentera för medarbetarna. Möbleringsförslag i färg med produktbilder. Ritningar i 2D- och 3D-format.

I tjänsten ingår leveransplanering, besiktning av alla levererade möbler samt reklamationer om det behövs.

Ni berättar vilka funktioner som är viktiga för verksamheten och vi gör tillsammans en sammanställning av vilken ny och befintlig inredning som krävs för att uppfylla era krav.

Vi gör det enklare


För att människor i era lokaler ska kunna vistas i en säker och hållbar miljö hjälper vi er att ställa krav vid upphandling och avrop av möbler och övrig inredning.


IU är ett flexibelt företag som erbjuder allt från kravställning av inredning i upphandling till färdiginredda lokaler.


Boka ett möte så sätter vi i gång att planera för att ni ska få en trivsam vardag med hållbar inredning!